Staatssecretaris wil transport lpg niet verbieden

Een verbod op lpg-autogas is niet aan de orde. Dit antwoordt staatssecretaris Van Geel (Milieu) op vragen van de SP-fractie in de Tweede Kamer.

Van Geel schrijft dat het zijn ambitie is om de uitstoot van schadelijke stoffen door het verkeer fors terug te dringen. ,,Tot 2010 zijn nieuwe dieselauto's nog schadelijker voor het milieu dan nieuwe lpg-auto's'', aldus de staatssecretaris.

Met het van kracht worden van nieuwe Europese eisen zullen de milieuprestaties van beide brandstoffen rond 2010 ongeveer gelijk zijn, voorspelt Van Geel, die alvast maatregelen aankondigt om vanaf volgend jaar de schadelijke uitstoot door dieselauto's te verminderen.

Een van deze maatregelen is om het gebruik van roetfilters bij nieuwe dieselauto's te stimuleren door de aanschafbelasting te verlagen. Naar verwachting stijgt het aandeel van nieuwe dieselauto's de komende zes jaar van 23 naar 30 procent. Het kabinet heeft geen plannen om deze groei tegen te gaan, laat Van Geel weten.

Jaarlijks wordt in Nederland 1,5 miljoen ton aan lpg-producten vervoerd. Daarvan is 400.000 ton autogas, de rest gaat naar de industrie. Vorige maand ontving Van Geel een rapport van het onderzoeksbureau Ecorys over de veiligheidsproblemen die gepaard gaan met de productie, het transport en de distributie van chloor, ammoniak en lpg.

De studie van Ecorys is verricht in opdracht van vier ministeries en bestaat uit diverse deelonderzoeken. De uitkomst is dat het transport van lpg beter beëindigd kan worden. Het kabinet zal later dit jaar reageren op de studie.

Uit de antwoorden van Van Geel blijkt dat 200 van de 2.200 lpg-stations een te groot risico vormen en daarom moeten worden gesloten of verplaatst. Gemeentebesturen hebben voor een kwart van deze voorzieningen reeds maatregelen in voorbereiding. Daarna komen volgens de staatssecretaris nog eens 800 tot 900 gasstations in aanmerking voor aanvullende veiligheidsmaatregelen.

Volgens de vereniging Vloeibaar Gas (VVG) is sanering van hooguit 100 stations noodzakelijk. Van Geel schrijft dat pompstationhouders recht hebben op schadevergoeding als de vergunning voor lpg wordt ingetrokken.