Personalia: A. van Luyn

Bisschop A. van Luyn van Rotterdam is gisteren benoemd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau. Commissaris van de koningin Franssen in Zuid-Holland reikte hem de versierselen uit na afloop van een mis in de Maasstad. Vijftig jaar geleden trad Van Luyn in bij de orde van de salesianen, die zich in het bijzonder bezighoudt met de zorg voor kansarme jongeren. Op dezelfde dag als Van Luyn traden ook zijn twee broers in bij dezelfde orde. Van Luyn (69) vierde dit jaar ook dat hij veertig jaar priester en tien jaar bisschop is.