Kritiek van Ombudsman op werk IND

De Nationale Ombudsman heeft scherpe kritiek op het functioneren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De afhandeling van een aanvraag om een reguliere verblijfsvergunning duurt te lang.

Daarnaast worden verblijfsdocumenten pas na lange tijd verstrekt, de telefonische bereikbaarheid van de dienst laat te wensen over en klachten over de IND worden traag en op een onjuiste wijze behandeld.

Dat schrijft ombudsman R. Fernhout in een brief aan minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en integratie). Hij acht met name de klachten over de lange duur van de verlenging van de verblijfsvergunning dermate serieus dat hij daarover binnenkort een gesprek wil met de bewindsvrouw. De Nationale Ombudsman krijgt hierover de laatste tijd honderd klachten per maand, aldus een woordvoerder.

Volgens Fernhout zijn ,,een groot aantal rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen als gevolg van de bureaucratische problematiek in moeilijkheden gekomen''. Zij worden volgens hem belemmerd in ,,de normale voortzetting van hun leven'', omdat zij bijvoorbeeld geen ziektekostenverzekering kunnen afsluiten, of geen studiefinanciering of uitkering kunnen krijgfen. Fernhout heeft moeite met de noodoplossing van Verdonk om 12.000 betrokkenen een automatisch aangemaakte brief te sturen waarin werd meegedeeld dat hun vergunning was verlengd. Hiermee konden ze tot 1 augustus hun rechtmatig verblijf in Nederland aantonen. De minister liet Fernhout eerder deze maand weten dat de definitieve verblijfspasjes voor deze groep inmiddels zijn aangemaakt. ,,Maar ze liggen nog steeds bij de drukker en zitten niet in de portemonnee van de betrokkenen'', aldus de woordvoerder van de ombudsman vanmorgen.

Fernhout trok in juni vorig jaar ook al aan de bel bij zowel de ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken. Zijn kritiek betrof toen de administratieve chaos bij de vreemdelingendiensten, die leidde tot onaanvaardbare wachttijden voor aanvragers van vergunningen. Het ministerie van Justitie zegt in antwoord op Kamervragen eerder maand dat automatiseringsproblemen bij de IND, die het gevolg zijn van een overheveling van taken van de Vreemdelingendienst naar de IND, debet zijn aan de problemen. Verdonk schrijft dat hierdoor een stagnatie is opgetreden bij de uitgifte van verblijfsdocumenten. Hierdoor kregen alleen al in de gemeente Rotterdam tussen maart en mei van dit jaar 550 vreemdelingen geen verblijfsdocument. Volgens een woordvoerder van de minister zijn de achterstanden inmiddels ,,zo goed als ingehaald'' en worden de aanvragen voor een verblijfsvergunningen voor buitenlandse studenten dit jaar door de IND snel afgehandeld. Fernhout adviseerde de minister vorig jaar met het oog op de extra taken van de IND beter uit te rusten. De minister beloofde toen om die aanbeveling te zullen overnemen.