Democraten laken Bush' troepenplan

Politici van de Democratische partij hebben hun zorg uitgesproken over de gisteren door president Bush aangekondigde plannen voor vermindering van de Amerikaanse troepenmacht in Europa en Azië.

Bush zei dat de wereld ,,enorm is veranderd'' en dat ,,onze positie [in die wereld] mee dient te veranderen''. Daarna ontvouwde hij in vage termen zijn plan om in totaal zo'n 70.000 in het buitenland gelegerde militairen en 100.000 van hun familieleden terug te halen naar de VS. Over de timing van zijn plan bleef Bush opzettelijk vaag, maar functionarissen op het Pentagon hebben al gezegd dat het gaat om een programma dat in de loop van tien jaar en pas vanaf 2006 ten uitvoer kan worden gebracht.

Verscheidene invloedrijke Democraten, onder wie de buitenlandadviseur van de Democratische presidentskandidaat Kerry, Richard Holbrooke, hebben Bush' zogeheten Global Defense Posture Review, onverantwoord genoemd. ,,Dit is opnieuw een voorbeeld van het unilateralisme van deze regering'', zei Holbrooke tegen de televisiezender CNN. Holbrooke, Amerikaans ambassadeur bij de VN onder president Clinton, deed Bush' voornemen af als een gevaarlijke verkiezingsstunt waarmee de Verenigde Staten de loyaliteit van hun bondgenoten verder zullen verspelen. ,,Dit is een belangrijke stap weg van onze sterkste bondgenoten'', zei hij. ,,Het is een beleid dat [de voormalige Franse president] Charles de Gaulle zal doen glimlachen in zijn graf. Dit is wat De Gaulle en [de huidige Franse president Jacques] Chirac en anderen over ons hebben voorspeld: dat we onze Europese verplichtingen niet nakomen.''

De vroegere Democratische presidentskandidaat generaal b.d. Wesley Clark sloot zich bij die kritiek aan. ,,Dit is een ongelukkige beslissing die vooral politiek gemotiveerd lijkt en niet bedoeld is om onze veiligheid te versterken.''

Toch hebben analisten er ook op gewezen dat het plan van Bush geen nieuwe ontwikkeling inluidt. Sinds de val van de Berlijnse Muur is de Amerikaanse militaire bezettingsgraad overal ter wereld afgenomen. Alleen aan de bestandslijn tussen de beide Korea's is het aantal militairen gelijk gebleven.

De suggestie van Bush om ook daar te snijden, werd met name met veel scepsis ontvangen. Zowel Holbrooke als Clarke wees erop dat uitgerekend Noord-Korea, door Bush aangeduid als een van de landen in de As van het Kwaad, een sterke Amerikaanse aanwezigheid in de regio afdwingt.

De VS hebben nu ongeveer 227.000 manschappen permanent in het buitenland gestationeerd, van wie 106.000 man in Europa.