AIVD: dreiging terroristen niet van Al-Zarqawi

De aan Nederland gestelde eis om zijn troepen terug te trekken uit Irak lijkt niet afkomstig van de Jordaanse terroristenleider Abu Musab al-Zarqawi, die nauwe banden heeft met Al-Qaeda. In Nederland worden geen extra veiligheidsmaatregelen genomen.

Dat is de voorlopige uitkomst van een onderzoek dat gisteren door de veiligheidsdienst AIVD werd gedaan naar bedreigingen die zondag op Arabische websites waren geplaatst. Daarin werden Nederland en Italië gewaarschuwd hun troepen uit Irak terug te trekken. ,,U zult verrast zijn van de islamitische aardbeving die uw land zal opschrikken'', zo stond te lezen op een website die maandag al weer uit de lucht was.

Volgens de AIVD, die voor haar onderzoek contact opnam met een aantal `zusterdiensten' in andere landen, is de tekst ondertekend door een groep met de naam Jamaat al-Tawhid al-Islamiya (groep van islamitische eenheid). De veiligheidsdienst zegt dat een groep onder deze naam al eerder bedreigingen uitte aan landen als Polen, Bulgarije en Australië, maar ,,dat die niet hebben geleid tot concrete aanslagen in Europa''.

Gisteren bestond nog grote verwarring over de afzender van het dreigement. Gevreesd werd dat een groep rond de vermeende leider van Al-Qaeda in Irak, Abu Musab al-Zarqawi, erachter zou zitten. Al-Zarqawi wordt verantwoordelijk gehouden voor diverse aanslagen en onthoofdingen van buitenlanders in Irak. Volgens de AIVD lijkt er geen relatie te zijn tussen Al-Zarqawi en de recente bedreigingen. Over de aard van Jamaat al-Tawhid al-Islamiya bestaat overigens nog geen duidelijk beeld. ,,Het is nog maar de vraag wat erachter steekt, of het een groep is, en zo ja,: hoe groot'', aldus een woordvoerder van de AIVD.

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) verklaarde gisteravond op grond van deze uitkomsten ,,geen aanleiding'' te zien het ,,dreigingsniveau'' te verhogen of aanvullende maatregelen in Nederland te treffen. Wel past het dreigement volgens de minister in het ,,waargenomen terroristische dreigingsbeeld'' sinds de aanslagen in Madrid van 11 maart. In de westelijke provincies is sinds 9 juli voor een aantal locaties en objecten een verhoogde waakzaamheid van kracht.