Acties Dogtroep tegen raadsadvies

Theatergroep de Dogtroep gaat vrijdagavond tijdens het Lowlands Festival actie voeren tegen een dreigende korting op de rijkssubsidie. Zij krijgen hierbij steun van de Limburgse punkformatie de Heideroosjes. De groep, die als het aan de Raad voor Cultuur ligt driekwart van zijn subsidie verliest, beraamt zich nog op verdere acties. Los hiervan gaan verwante theatergroepen als Vis À Vis, The Lunatics, en Warner & Consorten de komende weken ook actie voeren voor meer subsidie, onder de strijdkeet: ,,Lokatietheater, maar niet in de goot.'' In het advies voor de Cultuurnota 2005-2008 heeft de Raad voor Cultuur het `Beeldend locatietheater' voor het eerst erkend als aparte categorie. De groepen die hierin vallen maken theater op vreemde locaties, waarin een sterke beeldtaal en technisch vernuft belangrijker zijn dan tekst of verhaal. De raad adviseert om de kleine productiekernen van de groepen te ondersteunen, maar vindt dat de productiekosten door particulieren gedragen moet worden. De protesterende groepen vinden dat de raad ze te karig bedeelt. Vis à Vis zou volgens het advies anderhalve ton minder krijgen, Warner en Consorten krijgt iets meer, de Lunatics zouden voor het eerst in de Cultuurnota opgenomen worden. Staatssecretaris Medy van der Laan (Cultuur) publiceert 21 september haar Cultuurnota, waarin staat welke kunstinstellingen hoeveel subsidie krijgen de komende vier jaar.