VS dreigen met klacht over steun aan Airbus

Een conflict tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over subsidiëring van de vliegtuigindustrie dreigt opnieuw op te laaien. De Amerikaanse president Bush zei afgelopen weekeinde dat de VS zonodig een klacht bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zullen indienen tegen de Europese steun voor Airbus.

Een woordvoerster van de Europese Commissie zei in een reactie dat de EU altijd geïnteresseerd is in constructieve gesprekken met de VS, maar dat dan ook de Amerikaanse indirecte steun via militaire opdrachten aan Boeing aan de orde moet komen.

President Bush deed zijn uitspraken vrijdag tijdens zijn verkiezingscampagne bij een bezoek aan Seattle, hoofdzetel van vliegtuigbouwer Boeing. Hij sprak van ,,onjuiste'' steun van EU-lidstaten aan Airbus. ,,Ik heb de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger, Robert Zoellick, gevraagd de Europese autoriteiten tijdens een ontmoeting in september te informeren dat deze subsidies onjuist zijn, en alles te doen deze te laten stoppen met inbegrip van een stap naar de WTO wanneer dat nodig is.''

In 1992 sloten de VS en de EU een overeenkomst om de steun aan de vliegtuigindustrie te regelen. Volgens deze overeenkomst mogen Europese overheden 33 procent van de kosten voor onderzoek en ontwikkeling aan Airbus voorschieten in de vorm van een lening die in zeventien jaar met rente moet worden terugbetaald. De indirecte Amerikaanse steun aan met name Boeing via de ruimtevaartorganisatie NASA of via militaire programma's is beperkt tot 3 procent van de omzet van de Amerikaanse commerciële luchtvaartindustrie.

Een woordvoerster van de Europese Commissie onderstreepte zaterdag dat de Europees-Amerikaanse overeenkomst een herzieningsclausule bevat en dat Brussel in 1997 al verbeteringen heeft gesuggereerd.