Machtsoverdracht in Liechtenstein

Vorst Hans-Adam II van Liechtenstein heeft gisteren de regeringsmacht overgedragen aan zijn zoon Alois. Hans-Adam behoudt tot zijn dood de titel regerend vorst. Hans-Adam heeft vorig jaar via een referendum constitutionele wijzigingen doorgevoerd die de invloed van de vorst op het regeringsbeleid vergroot. De Raad van Europa had kritiek op de wijzigingen, die de vorst het recht geven de regering te ontbinden en parlementsbesluiten en benoemingen van rechters te vetoën.