Justitie mag antiglobalist uitleveren

Justitie mag antiglobalist Maarten Blok uitleveren aan Zweden. Dat heeft de voorzieningenrechter van de Haagse rechtbank vanmorgen bepaald in een kort geding dat Blok tegen zijn uitlevering had aangespannen.

Blok wordt in Zweden verdacht van openlijke geweldpleging en mishandeling van een politieambtenaar tijdens een Europese top in Gotenburg op 14 juni 2001.

Volgens Blok is uitzetting onrechtmatig omdat minister Donner (Justitie, CDA) de Tweede Kamer eerder geïnformeerd had over zijn beslissing tot uitlevering dan hemzelf. Daarnaast zou Donner ten onrechte een verzoek om in Nederland vervolgd te worden naast zich neer hebben gelegd. Blok vreest langdurige detentie in Zweden in afwachting van zijn strafzaak terwijl hij in Nederland hooguit tot een werkstraf veroordeeld zou worden.

Volgens de voorzieningenrechter is de manier waarop Donner informatie heeft verstrekt slordig, maar niet dusdanig dat de minister daardoor niet in redelijkheid tot zijn beslissing had kunnen komen. Het ministerie van Justitie heeft verder overleg gevoerd met de behandelend officier van justitie over de mogelijkheid om in Nederland de strafvervolging over te nemen. Omdat het bewijs voornamelijk uit verklaringen bestaat van getuigen die in Zweden wonen, houdt de officier van justitie vast aan vervolging in Zweden zelf.

Volgens de rechter is Nederland in deze situatie krachtens het Europees Verdrag betreffende uitlevering (EUV) verplicht tot uitlevering. Blok heeft verder niet aannemelijk gemaakt dat door uitlevering inbreuk wordt gemaakt op het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). De angst dat Blok in Zweden een langere straf zou krijgen dan in Nederland voor een dergelijk delict vond de rechtbank ook geen grond om uitlevering te weigeren. De rechter zei er wel vanuit te gaan dat de Nederlandse staat zich na een eventuele veroordeling ervoor zal inspannen dat teruglevering zonder onnodige vertraging kan verlopen.

De advocaat van Blok, mr. V. Koppe, noemt het onwaarschijnlijk dat Blok hoger beroep zal aantekenen. Koppe vreest dat Blok in Zweden geen eerlijk proces krijgt. Hoewel dat land een goede staat van dienst heeft op het gebied van mensenrechten, heeft zowel Amnesty International als een door de Zweedse overheid ingestelde commissie kritiek geuit op de processen naar aanleiding van de Eurotop in 2001.