Duits excuus aan Herero's (Gerectificeerd)

De verwachtingen waren dit weekeinde hooggespannen. Zou de Duitse minister van Ontwikkelingssamenwerking Heidemarie Wieczorek-Zeul haar excuus aanbieden voor de moord op zeker 60.000 Herero's, honderd jaar geleden in het huidige Namibië? Of zou ze het, net als eerdere Duitse regeringsleden, laten bij een halfslachtige erkenning van enige verantwoordelijkheid?

Het Duitse leger richtte in 1904 bij Waterberg, in wat toen nog Duits Zuidwest-Afrika heette, een slachting aan. Duizenden opstandige Herero's werden gedood of ze stierven op de vlucht in de woestijn van de dorst – nadat het Duitse leger de waterbronnen had bezet.

Wieczorek-Zeul besloot bij de honderdste herdenking aanwezig te zijn. Sommige Duitse commentatoren gingen er van uit dat de minister zich in allerlei moeizame bochten zou wringen om de Herero's tevreden te stellen zonder al te openlijk schuld te bekennen. Maar van die omzichtigheid bleek geen sprake.

,,Wij Duitsers accepteren onze historische en morele verantwoordelijkheid en de schuld die de Duitsers in die tijd op zich hebben geladen', zei de minister, onder luid gejuich van de honderden aanwezige Herero's. ,,In de woorden van Gods gebed vraag ik u om vergeving van onze zonden.'

Wel herhaalde Wieczorek-Zeul dat deze schuldbekentenis niet zal leiden tot betaling van de vier miljard dollar die een Herero-leider in 2001 via een Amerikaanse rechtbank aan compensatie heeft geëist. Destijds bestond er nog geen internationaal recht waarop zo'n schadeclaim gebaseerd kan worden, luidt de Duitse redenering. Bovendien krijgt Namibië relatief veel ontwikkelingshulp.

De Herero's zijn zeer tevreden over de ruimhartige schuldbekentenis. De leiders zullen overwegen schadeclaim te laten vallen.

Rectificatie

Herero's

Volgens het artikel Duits excuus aan Herero's (16 augustus, pagina 5) vroeg minister Wieczorek-Zeul ,,in de woorden van Gods gebed' om ,,vergeving van onze zonden'. Gods gebed is een te letterlijke vertaling van the Lord's Prayer; bedoeld is het Onze Vader.