Asterix

Kogelstoten in Olympia, het heiligdom van de Spelen. Van al het schoons dat Asterix er aantrof is volgens de auteurs van Asterix en de Olympische Spelen weliswaar niet veel meer over, maar het blijft gewijde grond. Daar is Dimitris Veroulis, werkzaam bij Olympic Airways, het hardgrondig mee eens en hij is dan ook graag bereid voor dinsdag een hotel voor mij te reserveren om op tijd aanwezig te kunnen zijn wanneer woensdagochtend half acht het kogelstoten begint. Hij weet er zelfs één, eenvoudig weliswaar, maar heeft er nooit klachten over gehoord.

Het telefoneren neemt een aanvang. Dimitris klinkt vriendelijk, zo te horen de man aan de andere kant van de lijn ook. ,,Dat gaat lukken'', zegt hij terwijl hij de telefoon neerlegt. De prijs: 160 euro voor een tweepersoonskamer. ,,De voucher wordt gefaxed.''

Na een half uur nog geen voucher. Na een uur ook niet. Opnieuw neemt hij de telefoon, zijn stem klinkt nog steeds vriendelijk maar het aantal poppetjes dat hij op een vel papier tekent verraadt ongeduld. Hoorn op haak: ,,Wacht niet op de voucher, ga er gerust heen, alles komt goed.'' Geen sprake van, zeg ik.

Voor de derde keer draait hij het nummer van het hotel. Hij eist dat de voucher onmiddellijk wordt gefaxed. Plotseling is hij stil. Dan: ,,Wat?!'' Hij legt de telefoon op de haak, kijkt me bijna beschaamd aan en zegt: ,,Ze hebben overlegd. Er is een arrangement voor drie nachten voor 350 euro. De manager wil geen mensen voor één nacht of ze moeten ook 350 euro betalen. Dit is oplichterij.'' Dan maar zelf iets zoeken. Er is ook nog altijd de open lucht.

    • Anna Visser