Aantal naturalisaties blijft verder dalen

Het aantal naturalisaties is in 2003 bijna gehalveerd ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2003 kregen 24.581 mensen de Nederlandse nationaliteit, in 2002 waren dat er 41.879. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekendgemaakt.

De belangrijkste reden voor de daling is de invoering van de naturalisatietoets op 1 april 2003. Vóór die datum kon een immigrant het Nederlanderschap aanvragen als hij minstens vijf jaar in Nederland verbleef of drie jaar getrouwd was met een Nederlander. Nu moet een aanvrager ook beschikken over voldoende kennis van het Nederlands en de maatschappij.

Sinds in 1997 beperkingen zijn opgelegd voor een dubbele nationaliteit, daalt het aantal aanvragen voor naturalisatie. Het CBS verwacht dat die daling zal doorzetten, omdat de immigratie en het aantal asielaanvragen de laatste jaren sterk afneemt. Marokkanen vormden in 2003 met 5.875 een kwart van het aantal naturalisaties. Hun aantal is dubbel zo groot als de tweede groep, de Turken. Die groep was de grootste daler. In 2003 waren er 2.818 naturalisaties van Turken, terwijl dat aantal in 1996 nog op 29.295 lag. Zowel westerse als niet-westerse immigranten willen minder vaak Nederlander worden. Dat geldt overigens niet voor alle nationaliteiten: in 2002 waren 105 nieuwe Nederlanders oorspronkelijk Belg, in 2003 waren dat er 165.