Veel regen, geen records

Uitzonderlijke regenbuien hebben gisteren in Friesland en delen van Noord- en Zuid-Holland wateroverlast veroorzaakt. Kelders liepen onder, straten en tuinen stonden blank. Blikseminslag legde het treinverkeer van en naar Dordrecht urenlang stil.

Het weerinstituut KNMI sprak van ,,zeer uitzonderlijke etmaalhoeveelheden neerslag''. Het hevigst regende het gisteren in Harlingen. Daar viel 98 millimeter. Dat was bij lange na geen record. Het neerslagrecord over 24 uur staat op naam van Voorthuizen met 208 millimeter op 3 augustus 1948. Verder kreeg Amsterdam op 9 augustus 1951 een hoeveelheid van 148 milimeter te verduren. Gouda staat op de derde plaats met 146 millimeter op 24 juni 1975. Meer recent, op 14 september 1998, viel er 134 millimeter in Dirksland.

De waterschappen Fryslân en Delfland waren door het KNMI gewaarschuwd. Voor het eerst in de geschiedenis is in de zomer het Ir. D.F. Woudagemaal bij Lemmer in werking gesteld. Dat maakte Wetterskip Fryslân gisteravond bekend. Het hoogheemraadschap Delfland plaatste uit voorzorg een reeks noodpompen in het gebied.

Extreme regenval veroorzaakte in 1999 en in 2001 voor tientallen miljoenen euro's aan schade, met name in het uitgestrekte kassengebied in het Westland. De wateroverlast van gisteren had in het Westland een veel kleinere omvang. In de dorpen Maasdijk en De Lier in het Westland liepen een tunnel, enkele tuinen, straten en kelders onder water.

Friesland kampte met meer problemen. In onder andere Franeker, Sexbierum, Harlingen, maar ook in Sneek, Joure, Beetsterzwaag en Oosterwolde kwamen straten blank te staan en zijn woningen en winkels ondergelopen.

Ook tuinders en boeren in noordwest Friesland hadden wateroverlast. Veel aardappel- en graanvelden in dit gebied staan onder water. Het is nog onduidelijk hoeveel schade hierdoor is ontstaan.

Treinreizigers van en naar Dordrecht, kregen gisteren te kampen met vertragingen die opliepen tot een uur nadat de bliksem was ingeslagen. Het treinverkeer moest worden omgeleid via Utrecht.

In Scheveningen werd de derde avond van het 25e internationale vuurwerkfestival afgelast.