Patiënt moet zich voortaan legitimeren

Iedereen die in een ziekenhuis, polikliniek of eerstehulppost wil worden behandeld, zal zich moeten legitimeren. Dit geldt ook voor jongeren onder de 14 jaar voor wie volgend jaar de algemene legitimatieplicht niet wordt ingevoerd. Maar deze groep hoeft de hulpverlener geen officieel document te kunnen tonen bij de verplichte identificatie.

Dit antwoordt minister Hoogervorst (Volksgezondheid) op vragen die in de Tweede Kamer zijn gesteld, in de eerste ronde van de behandeling van het wetsvoorstel dat onder meer de indentificatieplicht regelt. Het is de bedoeling dat op den duur ook bij hulp door huisartsen, en dan met name in huisartsenposten, patiënten zich gaan legitimeren. Op welke wijze de identiteit wordt gecontroleerd mogen de hulpverleners zelf bepalen.

Volgens minister Hoogervorst komt de spoedeisende hulp door de identificatieplicht niet in gevaar: in acute gevallen gaat de behandeling voor, maar als dat redelijkerwijze mogelijk is moet dan achteraf de identiteit worden vastgesteld.

De maatregel is bedoeld om zowel fraude met ziekenfondspasjes tegen te gaan als om de veiligheid bij de medische behandeling te vergroten. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat het regelmatig voorkomt dat mensen die niet of niet voldoende verzekerd zijn zich met een gestolen zorgpas of met een pasje van een familielid in een ziekenhuis melden. De kosten van de behandeling komen dan ten onrechte voor rekening van de ziektekostenverzekeraar die het pasje heeft verstrekt.

In de praktijk leidt die fraude soms tot opmerkelijke situaties, zo blijkt uit het onderzoeksrapport: zo zou een vrouw blijkens haar medisch dossier binnen enkele maanden voor de tweede keer bevallen. Bij een man was er na een forse operatie geen litteken meer te vinden.

Maar ook veiligheid van patiënten kan door de fraude met de pasjes in gevaar komen: zo kreeg een patiënt verkeerd bloed omdat hij een andere bloedgroep bleek te hebben dan de rechtmatige eigenaar van het pasje. En vorig jaar onderging een school ten onrechte een behandeling tegen tbc omdat bij een leerling open tbc zou zijn geconstateerd. Het was diens neefje die uit Marokko op bezoek was die open tbc had en die met het pasje van de leerling naar de arts was geweest.