Ondernemers veel vaker getoetst door Justitie

Het aantal gemeenten dat het ministerie van Justitie verzoekt antecendenten van vergunningaanvragers na te trekken, is in de eerste helft van dit jaar sterk gestegen. In de laatste helft van vorig jaar kreeg het ministerie vijf van dergelijke verzoeken binnen. Dat was in de eerste zes maanden van dit jaar 35. Het ging voor het merendeel om horecagelegenheden. In de meeste gevallen leidt een dergelijke toetsing tot weigering van de vergunning of intrekking ervan.

3