Niet langer, maar leuker

De voetbalstrijd is gestreden, de schoolvakanties lopen ten einde, de hittegolf is over. De campings stromen langzaam leeg, de hausse is uitgebleven, de koersen dalen en de economie trekt wat aan. Het Centraal Planbureau voorspelt dat de economie volgend jaar niet met 1,25 maar met 1,5 procent zal groeien. Behalve voor de minder-modalen. Hun koopkracht dreigt met 2 procent te dalen. Het economisch spel is weer vertrouwd terug bij af.

Eén op de tien werknemers heeft de aanbeveling van minister Brinkhorst, werkgeversorganisatie VNO-NCW en andere economieaanjagers om langer te werken niet nodig. Zij werken al 40 uur of langer. Vaak in het midden- en kleinbedrijf. Geen oplossing om zo de economie vooruit te helpen, vindt Erasmus-hoogleraar bedrijfskunde Henk Volberda. Hij vergeleek Nederlandse bedrijven met het Finse Nokia. Daar vinden de managers het werken veel spannender. Dat levert veel nieuwe innovatieve producten op. Daarom moet vooral de organisatie van het werk anders. Niet langer, maar leuker.

Algemeen verbindend is minister De Geus al lang niet meer voor de sociale partners. Met zijn voornemen om afgesloten CAO's met een loonstijging niet meer te verplichten voor alle bedrijven in een bedrijfstak heeft hij de polder verlaten en de sluizen opengezet, met achterlating van de werknemersvertegenwoordigers. De bonden hebben de borst al bevochtigd en formeren speciale teams. Luctor et emergo.

Lenen zonder rente. Dat kan binnenkort in Groot-Brittannië, waar een exclusief islamitische bank in oprichting is. Je betaalt meer terug dan je hebt geleend, maar volgens de islamitische sharia hoeft dat geen rente te heten. Dat opent perspectieven voor Dexia, waar de erfenis Legio Lease om de hals knelt. Lenen zonder rente, beleggen zonder koersverlies.

Mannen vinden geld belangrijker dan vrouwen, maar vrouwen hebben thuis financieel de broek aan. Uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetonderzoek Nibud blijkt dat mannen vaker denken dat geld je problemen oplost. Vrouwen weten beter. Geld maakt meer kapot dan je lief is.

Koninklijke Shell wacht een reorganisatie. Minder raden, commissarissen, en vestigingsplaatsen. En meer echte voorraden. Scheidend directeur Van de Vijver krijgt een afkoopsom van 3,8 miljoen euro. De reserves zijn voor hem op orde.

Gouden Neelie. Iedereen valt over elkaar heen bij het delen van het geluk over de baan van de nieuwe eurocommissaris Mededinging. De blijheid is unaniem en verbindt het hele volk. Europa. Best Belangrijk!

    • Cees Verschure