Margarita betreurt `kwetsen' familie

Prinses Margarita zegt er spijt van te hebben dat zij haar familie ,,onnodig gekwetst'' heeft. Ze gaat scheiden van Edwin de Roy van Zuydewijn.

Gisteren verklaarde haar advocaat G.J. Kemper dat het Margarita spijt dat zij ,,het vertrouwelijk karakter van haar familieleven in de afgelopen periode heeft geschonden''. De prinses had zich volgens de verklaring ,,indertijd bezwaard gevoeld door wat zij als een inmenging in haar privé-leven heeft ervaren''. Daarop had ze ,,disproportioneel'' gereageerd ,,door juist de privacy van anderen te schenden''. In interviews uitte ze begin vorig jaar beschuldingen aan het adres van de koninklijke familie. Ze zei onder meer dat koningin Beatrix en haar familie haar huwelijk hadden afgekeurd, en haar en haar echtgenoot hadden gekleineerd en buitengesloten.

Volgens Kemper geeft de financiële situatie van Margarita aanleiding tot zorg. De prinses bengt deze persoonlijke gegevens nu naar buiten vanwege de diefstal, vorige week, van een map met haar agenda en informatie over haar echtscheidingsprocedure en haar financiële positie. Gisteren bleek dat de map aan roddelbladen te koop was aangeboden.

Koningin Beatrix liet gisteren via de Rijksvoorlichtingsdienst weten dat de familie hoopt ,,dat Margarita de rust krijgt een nieuw bestaan op te bouwen''. [Vervolg MARGARITA: pagina 3]

MARGARITA

Koningin vraagt om rust

[Vervolg van pagina 1] Daarmee reageert de familie voor het eerst direct inhoudelijk op een uitspraak van Margarita. Tot nu toe liet de koningin steeds weten ,,zich niet in het beeld te herkennen'', maar ,,te zwijgen uit liefde voor Margarita''. Volgens een ingewijde is er nu ruimte voor contact tussen Margarita en de koningin.

Advocaat Victor Koppe, die met zijn kantoorgenoot Britta Böhler een bodemprocedure van prinses Margarita tegen de Staat der Nederlanden voorbereidt, liet gisteravond weten dat die zaak ,,in principe gewoon doorgaat''. Noch haar spijtbetuiging, noch haar echtscheiding verandert daar vooralsnog iets aan. ,,Het één staat los van het ander. Het gaat hier om een proces tegen de AIVD en het kabinet van de koningin, niet tegen de koninklijke familie'', aldus Koppe.

Margarita en De Roy van Zuydewijn beschuldigden vorig jaar in HP/De Tijd en Stern Beatrix en haar familie er ook van dat ze hen hadden laten afluisteren en dat ze illegaal De Roy's dossiers van de sociale dienst zouden hebben ingezien.

Premier Balkenende noemde de actie van Margarita ,,te gek voor woorden''. Een maand later bleek echter dat het kabinet van de koningin eind jaren negentig de toenmalige BVD inderdaad opdracht had gegeven onderzoek te doen naar de achtergronden van De Roy van Zuydewijn. De premier en de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie boden daarop het paar hun excuses aan. In het Kamerdebat kort daarna nam het kabinet een door alle partijen gesteunde motie over, om het optreden van het kabinet van de koningin op korte termijn ,,ten volle'' onder de ministeriële verantwoordelijkheid te brengen.