Kabinet moet zich bezinnen op kerntaken

Het Centraal Planbureau meldt (wie bepaalt daar eigenlijk de agenda?) dat minima door het gewijzigde kabinetsbeleid in de knel komen. Minister De Geus, die meer moed dan bezonnenheid toont, kiest voor belastingverhoging om de tekorten te financieren. Er is dus toch niets veranderd?

Echte minima moeten worden ontzien. Ook kunnen de sterkste schouders ter overbrugging best wat zwaarder worden belast, maar niet zomaar en de economie schiet er niets mee op. Als in de micro-economie sprake is van structurele tekorten, wordt onmiddellijk ingegrepen in de kosten en dat begint bij de organisatie. Dat vindt iedereen ellendig maar onvermijdelijk.

Geen tijdelijke maatregelen die op lange termijn schadelijk zijn, maar bezinning op vermeende kerntaken (`orthodoxies'). Wegsnijden van het in de loop der tijd ontstane vet, waar iedere organisatie mee te maken krijgt. Niet zeuren bij aandeelhouders of financiers om meer geld voordat er een stevig reorganisatieplan op tafel ligt. Waarom zou dit bij de overheid anders moeten zijn?

    • E. Ekker