Georgië vraagt vertrek Russen

Het Georgische parlement wil dat de Russische vredestroepen vertrekken uit Zuid-Ossetië. Volgens een overweldigende meerderheid van de parlementariërs hebben de Russen de kant van de Zuid-Osseten gekozen in het hoog opgelopen conflict tussen Georgië en de afvallige republiek, dat steeds meer trekken begint te krijgen van een echte oorlog.

Op zichzelf heeft het parlement niet veel in de melk te brokkelen, maar de overgrote meerderheid van de Georgische volksvertegenwoordigers bestaat uit leden van de partij van de oppermachtige president Saakasjvili, die Zuid-Ossetië terug wil brengen onder het bestuur van Tbilisi. Zuid-Ossetië heeft zich in de jaren negentig van Georgië afgescheiden, maar geen land ter wereld erkent de onafhankelijkheid. Sinds de afscheiding is er in het gebied een vredesmacht actief, waar onder meer vijfhonderd Russische militairen deel van uitmaken.

,,Ik vertel u open en eerlijk dat men zich af kan vragen wat het nut is van zo'n vredesmacht in het conflictgebied wanneer Georgische dorpen [in Zuid-Ossetië] worden gebombardeerd ondanks de aanwezigheid van Russische vredeshandhavers'', zei de voorzitter van het parlement, Nino Burjanadze op de Georgische televisie.

De Russische eerste onderminister van Buitenlandse Zaken kaatste de bal terug. Op de Russische televisie zei hij: ,,We moeten begrijpen dat [...] de levens en de veiligheid van Russische burgers onder de huidige omstandigheden worden bedreigd. We zenden signalen naar Tbilisi zodat ze zich daar de reikwijdte realiseren van hun verantwoordelijkheid voor wat er hier gebeurt.'' Veel Zuid-Osseten hebben gretig de hun aangeboden Russische nationaliteit geaccepteerd.

De Zuid-Osseetse president Kokoiti, de laatste tijd steevast in uniform gekleed, heeft gisteren een voorziene ontmoeting met de Georgische premier Zjvania en andere hoge Georgische functionarissen afgezegd. Volgens hem heeft een gesprek geen enkele zin totdat ,,Georgië al zijn illegale militaire eenheden uit Zuid-Ossetië terugtrekt, de provocaties staakt en ophoudt met het beschieten van gebieden waar Osseten wonen''.

Van Georgische zijde klinken overigens exact dezelfde verwijten.

De Zuid-Osseetse regering verklaarde verder dat haar troepen niet verantwoordelijk zijn voor de beschieting van premier Zjvania, gisterenochtend. ,,Georgische miltanten hebben op hun eigen premier geschoten'', aldus een woordvoerster.

    • David Jan Godfroid