CNV-topman `echt boos' op De Geus

CNV-voorman Terpstra is ,,echt boos'' over het voornemen van CDA-minister De Geus van Sociale Zaken om CAO's waarin loonsverhogingen worden afgesproken niet meer algemeen verbindend te verklaren voor de betreffende bedrijfstak. Die en andere maatregelen van het kabinet-Balkenende stroken niet met ,,de opdracht die ik zie vanuit het christelijk-sociaal denken'', zei Terpstra gisteren tijdens een discussie met De Geus op het christelijke Flevo Festival in Liempde. ,,Ik heb steeds meer moeite met de keuzes die de christendemocraten maken'', aldus de CNV-voorzitter. Het algemeen verbindend verklaren van CAO-afspraken is volgens Terpstra ,,de hoeksteen van de Nederlandse arbeidsverhoudingen''. De Geus heeft volgens hem enkele christelijk-sociale veren afgeschud, zonder dat hij wilde zeggen dat De Geus niet christelijk zou handelen.