Het nieuws van 14 augustus 2004

Klein venijn

In een artikel over Nanotechnologie (W&O, 17 juli) wordt gesteld, dat het gezien de brede toepassing van titaniumdioxide in cosmetica niet waarschijnlijk is dat het schadelijk is om nanodeeltjes van dit materiaal op de huid aan te brengen. R. Dunford en anderen hebben echter al in 1997 laten zien dat titaandioxide deeltjes zoals die in zonnebrandmiddelen worden toegepast fotokatalytisch actief zijn en kernzuren en andere celcomponenten kunnen beschadigen (FEBS Letters, 1997). Dit geldt ook voor de gecoate titaandioxide deeltjes die gewoonlijk in zonnebrandmiddelen zitten. Volgens dr. P.J. Kooijman van de TU Delft zou dit er mee te maken kunnen hebben dat blijkens elektronenmicroscopisch onderzoek de coating onvolledig is. Reacties met kernzuren en andere celcomponenten zijn ook gevonden voor zinkoxide nanodeeltjes die in zonnebrandmiddelen worden verwerkt. Ook lieten Dunford e.a. in diermodellen zien dat deze deeltjes door kunnen dringen in dat deel van de huid waar zich levende cellen bevinden. Het is zeer waarschijnlijk dat juist de in zonnebrandmiddelen toegepaste nanodeeltjes van titaan- en zinkoxide daar fotokatalytische schade kunnen aanrichten. Dit is recent nog eens bevestigd door onderzoek van Menzel en anderen (Physics Research B, 2004). De toepassing van zink- en titaandioxide nanodeeltjes in zonnebrandmiddelen heeft alles van een poging om de duivel uit te drijven met Beëlzebub. Er hoeft door de overheid niet te worden gewacht op nieuwe inzichten om daaraan een eind te maken.