Wateroverlast in Friesland

Hevige regenval zorgt in heel Friesland voor veel wateroverlast. Tientallen straten en kelders zijn ondergelopen. In Stiens, Sexbierum en Harlingen staan straten blank. In Tzummarum staat eveneens een laag water in de sporthal. Volgens Meteo Consult is plaatselijk in korte tijd meer dan 100 millimeter gevallen. De brandweer probeert waar mogelijk het water weg te pompen. ,,Maar het moet wel ergens naartoe kunnen.''