Verzet tegen `duur' productschap

Arnoud Veilbrief laat in zijn artikel `Eigen gelederen in de aanval' in NRC Handelsblad van 12 augustus een aantal relevante feiten onvermeld.

Het Productschap Tuinbouw houdt zich niet bezig met teeltadviezen. Daar maken wij dus ook geen kosten voor. Wel geven wij op advies van sectordeskundigen opdrachten voor onderzoeks- en innovatieprojecten.

Veilbrief vermeldt niet dat wij de meeste actievoerders meer dan een jaar geleden op hun verzoek uitvoerig op ons kantoor hebben geïnformeerd en beluisterd. Evenmin maakt hij melding van de opstelling van grote tuinbouworganisaties als LTO-Nederland, Frugi Venta (groenten- en fruithandel) en de bloembollenorganisatie KAVB die nadrukkelijk afstand hebben genomen van de acties.

Het artikel maakt melding van de bewering van VVD-Kamerlid Aptroot dat gemiddeld ruim 50 procent van de heffingen opgaat aan de eigen organisatie. Onvermeld blijft dat bij het Productschap Tuinbouw ruim 90 procent buiten de deur wordt besteed ter versterking van de concurrentiepositie van de sector.

De Nederlandse tuinbouw heeft in de grote deelsectoren een leidende en toonaangevende positie in de wereld. Vanuit het `PT' wordt tweederde van alle bloemenpromotie in de wereld gefinancierd. Dankzij onze eigen investeringen in innovatie en duurzaamheid kan deze koppositie ook bij het hoge Nederlandse kostenniveau gehandhaafd worden.

Bovendien blijkt een eigen sectorinvestering in veel gevallen minstens verdubbeld te worden door overheden met gelijkgerichte prioriteiten.

De overgrote meerderheid van telers en handelaren in Nederland staat achter deze onmisbare functie van het productschap en zal zich dit instrument om de sector sterk te houden niet laten afpakken.

    • Jaap van der Veen
    • Voorz. Productschap Tuinbouw