Van Thillo: TROS is een sterk merk

De TROS wil met het Vlaamse VTM een nieuwe zender beginnen. De TROS-voorzitter en zijn Vlaamse gesprekspartner over de plannen.

De potentiële nieuwe partner van de TROS is voorzichtig: ,,Het zal heel moeilijk worden om op de Nederlandse televisiemarkt een nieuwe commerciële familiezender neer te zetten.'' Desondanks denkt Christian van Thillo, mede-eigenaar van de Vlaamse commerciële zender VTM, dat als er één omroep is die het kan, het de TROS is. ,,Het is een heel sterk merk, en nu al hangen hun programma's dicht aan tegen die van de de commerciëlen.''

Gisteren hebben VTM en TROS bij staatssecretaris van der Laan (Cultuur, D66) bekendgemaakt dat zij samen onderzoeken of er een markt is voor een nieuwe commerciële familiezender in Nederland. De nieuwe zender moet programma's van zowel de TROS als VTM uitzenden. Nu al wisselen de twee omroepen veel programma's uit. Begin 2005 willen zij hun bedrijfsplan gereed hebben en besluiten of de TROS definitief het publieke besel verlaat.

Of dat besluit positief is, hangt van veel dingen af, zegt Van Thillo. Bijvoorbeeld hoe de Publieke Omroep zou omgaan met het vertrek van de TROS. ,,Als getracht wordt toch een aanbod te behouden zoals de TROS dat nu biedt, breed toegankelijk en populair, Dan wordt het voor ons lastiger, dan hebben wij een concurrent erbij.''

Ook een eventueel besluit van de politiek over het aantal netten is van belang. Vanaf dit najaar wordt er in Den Haag gedebatteerd over de toekomst van het publieke bestel. Daarbij staan, liet Van der Laan eerder weten, alle opties open. Dus ook het verdwijnen van de omroepvereniging of het schrappen van een net. Van Thillo: ,,Als er twee netten over blijven die zich niet op de doelgroep van de TROS richten, is er meer ruimte voor een commerciële zender zoals wij die voor ogen hebben.'' En als derde overweging speelt ook de positie van de STER een rol. Als de politiek zou besluiten dat de STER wordt opgeheven, zou er ruimte op de advertentiemarkt ontstaan.

Een woordvoerder van koepelorgaan Publieke Omroep noemde vanmorgen zo'n scenario ,,ondenkbaar''. ,,Teruggang naar twee netten en opheffing van de STER zouden een complete marginalisering van het bestel betekenen.''

Volgens TROS-voorzitter Karel van Doodewaerd is het niet zo dat de TROS alleen uit het bestel treedt als de omstandigheden daarvoor ideaal zijn. ,,Als de politiek besluit dat de omroepverenigingen over drie jaar wel kunnen worden opgeheven, is dit de enige weg voor ons. Wij gaan niet in een sterfhuis op ons einde zitten wachten.''

Probeert u niet gewoon het politieke debat dat komend najaar over de publieke omroep wordt gevoerd onder druk te zetten?

Van Dodewaerd: ,,Ja, dat proberen we zeker. Ik weet niet of we dat ook kunnen, maar de politici moeten weten welke scenario's er op tafel liggen. Ook bijvoorbeeld bij het nemen van een besluit over het vrijgeven van de programmagegevens. Als straks die gegevens gewoon in krantenbijlages staan, wordt een belangrijke financiële poot onder het bestel uitgehaald.''

Dit is al de derde keer dat uw omroep dreigt met uittreden. Misschien denken politici wel: het zal zo'n vaart niet lopen.''

De vorige keren werden wij niet direct in ons voortbestaan bedreigd. Ik ben buitengewoon positief over onze kansen samen met de VTM. Ik denk dat politici zich vergissen als ze denken: de honden blaffen en de karavaan trekt voorbij. De karavaan trekt dit keer niet voorbij.''