Sp!ts bedenkt naam Cultuurhuis Brussel

De lezers van de dagbladen Sp!ts in Nederland en Metro in Vlaanderen mogen de naam bedenken voor het Vlaams-Nederlands huis dat op 25 juni in Brussel werd geopend.

,,We komen er zelf niet uit'', zegt Greetje Van den Bergh, de voorlopig intendant van de Vlaams-Nederlandse instelling die het debat tussen de 22 miljoen Nederlandstaligen moet stimuleren en hun cultuur moet promoten in Europa. ,,We vinden het lastig dat we het steeds over het Vlaams-Nederlands huis moeten hebben.'' De Nederlandse Sp!ts kwam zelf met het idee voor een prijsvraag. Het huis stemde meteen toe, mits er een Vlaamse partner werd gevonden.

,,Na dertig jaar onderhandelen over de komst van een Vlaams-Nederlands Huis, kunnen we wel gaan soebatten over dat er nog altijd geen goede naam is. Maar wij wilden deze kwestie liever positief aanpakken en via een prijsvraag een oplossing bieden'', zegt redacteur Coromandel Brombacher van Sp!ts. De Vlaamse Metro – Sp!its verschijnt niet in België – reageerde enthousiast op het voorstel om partner te worden. ,,We zijn onmiddellijk akkoord gegaan en hopen op originele en speelse ideeën van onze lezers'', zegt redacteur Gorik van Holen.

De keuze uit de inzendingen wordt gemaakt door een jury die bestaat uit een redacteur van beide bladen, de leiding van het Vlaams-Nederlands huis en de Vlaamse minister en de Nederlandse staatssecretaris van Cultuur. Zoals past bij het doel van culturele uitwisseling kunnen de Vlaamse inzenders een een weekeinde Amsterdam winnen en de Nederlandse inzenders een weekeinde in Brussel.

De opdracht lijkt simpel: verzin een naam waaruit duidelijk naar voren komt dat de Lage Landen samen het culturele debat en de uitwisseling tussen culturen in Europa aanjagen. Volgens intendant Van de Bergh moet de naam meteen duidelijk maken waar het huis voor staat. ,,Ik wil het liefst een passende Nederlandse term of persoonsnaam, maar het moet ook uitspreekbaar zijn voor anderstaligen. In het verleden opperde iemand voor de naam Babel, wat de culturele diversiteit in Europa duidelijk weerspiegelt, maar dat zegt spijtig genoeg niets over het Nederlands.''