Sabbelen op scoubidou niet gevaarlijk

Sabbelen op scoubidoutouwtjes is niet gevaarlijk voor de gezondheid. De weekmakers (ftalaten) die het plastic zacht maken, komen slechts in zeer kleine hoeveelheden vrij. Deze hoeveelheden zijn niet schadelijk voor de gezondheid, ook niet bij kleine kinderen.

Dit blijkt uit een onderzoek dat de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft gedaan. Gisteren werden de resultaten aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport (VWS).

De VWA heeft 25 verschillende soorten scoubidou-touwtjes onderzocht. Daarin werden concentraties weekmakers aangetroffen van 14,2 tot 39,5 procent. Deze concentraties zijn nog hoger dan bij de touwtjes die in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen werden aangetroffen en die de aanleiding vormden tot het onderzoek. De hoogste gemeten concentratie was daar 35 procent. De minister voor Milieu van de deelstaat ried ouders aan niet te laten spelen met de touwtjes. Ook deed zij een oproep aan winkels om de touwtjes niet te verkopen.

Niettemin concludeert de VWA dat spelen met de scoubidou-touwtjes geen gevaar opleveren voor de gezondheid. Dat komt door de lage snelheid waarmee de weekmakers uit het plastic vrijkomen. Zelfs als er door peuters van drie jaar dagelijks drie uur op de touwtjes wordt gesabbeld, blijft de hoeveelheid ver beneden de risicogrens. Het sabbelen werd in een proefopstelling (in vitro) nagebootst.

De VWA merkt erbij op dat sabbelen op de plastic touwtjes door kleine kinderen toch valt af te raden, in verband met verstikkingsgevaar. In twee touwtjes vond de VWA geringe hoeveelheden dibutyltin-verbindingen. Deze worden toegepast als stabilisator van het plastic. Nagegaan wordt of deze stof een schadelijk effect heeft op de gezondheid.