Premier Antillen boos om inburgeringsplan Verdonk

De Antilliaanse premier Ys heeft deze week in een brief aan minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) zijn boosheid geuit over de Nederlandse plannen voor een nieuw inburgeringsstelsel.

Volgens hem zijn de voorstellen discriminerend voor Antillianen, omdat daarin onderscheid wordt gemaakt tussen Nederlanders die zijn geboren in de Europese Unie en de zogeheten contractlanden, als Canada en de VS, en Nederlanders die daarbuiten zijn geboren. Antillianen vallen in de laatste groep.

Ook Antillianen die naar Nederland willen, moeten na aankomst hier verplicht inburgeren. Dat geldt straks ook voor de Antillianen die al in Nederland wonen, maar nog onvoldoende Nederlands spreken. Wie dit weigert krijgt jaarlijks een boete van de gemeente. ,,Het Nederlanderschap zou binnen het Koninkrijk der Nederlanden aan iedereen dezelfde rechten en plichten moeten geven'', aldus Ys.

De voorstellen in de contourennota Herziening van het Inburgeringsstelsel zijn volgens Ys in strijd met de Nederlandse grondwet, internationale gelijkheidsnormen en het verbod op discriminatie op grond van afkomst.

De Antilliaanse regering vindt het begrijpelijk dat Nederland met de inburgering de integratie van allochtone groepen in de Nederlandse maatschappij wil bevorderen. ,,Maar wanneer daartoe één enkel criterium wordt gehanteerd, namelijk de plaats waar de betreffende Nederlander is geboren, is dit te algemeen en te exclusief'', aldus de Antilliaanse premier.

In de brief aan Verdonk schrijft Ys verder dat ,,Nederland naar ons oordeel zelfs niet de schijn moet laten bestaan meer waarde te hechten aan economische belangen in Europees verband dan aan de staatkundige relatie tussen Nederland en de Nederlandse Antillen.''