Oostenrijks seminarie na seksschandaal gesloten

Een pauselijke gezant, die een onderzoek heeft ingesteld naar een pornografieschandaal aan het seminarie van de Oostenrijkse stad Sankt-Pölten, heeft het seminarie gisteren gesloten. De ultra-conservatieve bisschop onder wiens verantwoordelijkheid het seminarie valt, moet opstappen.

De gezant, mgr. Klaus Küng, bisschop van Feldkirch in Oostenrijk, was op 20 juli door de paus belast met het onderzoek, kort nadat het schandaal in de Oostenrijkse media was losgebarsten. In de computers van het tweehonderd jaar oude seminarie van Sankt-Pölten hadden de Oostenrijkse autoriteiten tijdens een eind vorig jaar begonnen onderzoek 40.000 pornografische foto's en een groot aantal video's gevonden van pornografische en homoseksuele handelingen, onder andere met kinderen en dieren. Ook werden veel pornografische en erotische foto's aangetroffen waarop studenten en docenten van het seminarie zelf te zien waren. Eén seminarist is inmiddels in staat van beschuldiging gesteld.

De bisschop van Sankt-Pölten, Kurt Krenn, deed de affaire aanvankelijk af als een uit de hand gelopen kwajongensstreek. Zijn bagatelliserende opmerkingen leverden hem een spreekverbod van het Oostenrijkse episcopaat op. Küng maakte gisteren duidelijk dat hij als bisschop zal moeten opstappen. Krenn heeft zich in het verleden al onderscheiden met uiterst controversiële opmerkingen over de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, over de islam en over Turkije, reden waarom prominente katholieken en katholieke organisaties al eerder op zijn ontslag hadden aangedrongen. Krenn verdedigde ook de Oostenrijkse kardinaar Hermann Gröer toen die beschuldigd werd van seksuele handelingen met jongens; Gröer moest zijn functies neerleggen en Oostenrijk verlaten.

Bisschop Küng maakte gisteren duidelijk dat het ontslag van Krenn nabij is. ,,We hebben pastorale persoonlijkheden nodig die sterk zijn en die in goede gezondheid verkeren. We hebben vooral mensen nodig die model kunnen staan.'' Volgens de Oostenrijkse media is Krenn een alcoholicus. Hij heeft tot nu toe geweigerd op te stappen, maar volgens een prominente theoloog is zijn ontslag ,,voor 120 procent zeker'' als hij volhardt in die weigering.

Küng zei dat de directie van het seminarie de afgelopen jaren laks is geweest bij het toezicht op wat zich binnen de muren afspeelde en wie er als student werd aangenomen. Er zijn ,,ernstige fouten gemaakt'' bij het toezicht op wat de seminaristen met hun computers downloadden. De pauselijke gezant zei ,,met pijn in het hart'' te hebben moeten constateren dat ,,er actieve homoseksuele relaties zijn gevormd''.

In latere verklaringen liet hij doorschemeren dat de sluiting van tijdelijke aard zal zijn.