Nieuwe Europese Commissie: Portretten van de vijfentwintig leden

Communicatie

Margot Wallström

Zweden

Als één van de vijf-vice-voorzitters, eerste vervanger van Commissievoorzitter Barroso, en verantwoordelijke voor het communicatiebeleid van de EU met de (steeds vaker eurosceptische) burger, krijgt de 49-jarige Margot Wallström één van de sleutelposten binnen de nieuwe Commissie. De Zweedse zat ook in de vorige Commissie en presenteerde zich daar als een dynamische, krachtige pleitbezorger van het milieu. Ze speelde in die functie een belangrijke rol bij de onderhandelingen over de handel in kooldioxide-emissies, als een middel om het opwarmen van de aarde tegen te gaan. Ook heeft ze zich ingezet voor een Europese richtlijn voor chemische stoffen in het milieu. Speciaal voor die gelegenheid liet ze haar bloed onderzoeken, waarin 28 van 77 gevaarlijke stoffen voorkwamen, zoals de pesticide ddt en pcb's, die al lang verboden zijn.

Wallström had veel kritiek op de VS, die weigerden om deel te nemen aan het Kyoto-protocol over het terugdringen van broeikasgassen. Maar ze spaarde ook Europa niet. Herhaaldelijk wees ze erop dat veel landen hun milieudoelstellingen niet haalden.

De sociaal-democrate, begonnen als journalist, heeft een lange carrière in de Zweedse politiek achter de rug. Op haar 25ste werd ze lid van het Zweedse parlement. Na zes jaar verliet ze kort de politiek, om in 1988 terug te keren als minister voor Consumentenzaken, Vrouwen en Jeugd. In 1994 werd ze minister van Cultuur, in 1996 minister voor Sociale Zaken.

De portretten zijn geschreven door: Stéphane Alonso, Michel Kerres, Titia Ketelaar, Mark Kranenburg, Paul Luttikhuis, Peter Michielsen, Floris van Straaten, Kees Versteegh en Michèle de Waard. De foto's zijn afkomstig van fotopersbureau AP, van de Europese Unie en van fotograaf Merlin Daleman.