Nieuwe Europese Commissie: Portretten van de vijfentwintig leden

Mededinging

Neelie Kroes

Nederland

De 63-jarige Nederlandse oud-minister van Verkeer staat voor de netelige taak de alom gerespecteerde Italiaan Mario Monti op te volgen op de portefeuille Mededinging, inhoudelijk bezien één van de zwaarste portefeuilles in de Europese Commissie. Kroes, die eigenlijk beter leek toegerust voor de post Transport en Energie, zal alle zeilen moeten bijzetten. Niet alleen zal ze met grote kennis van zaken moeten optreden. Ze moet ook keihard zijn, vooral als grote landen via subsidies of anderszins de eerlijke concurrentie pogen te verstoren. Ook moet ze kritisch kijken naar fusies binnen de EU.

Volgens mensen uit haar omgeving ontbreekt het Kroes niet aan de vereiste hardheid. Wel zal ze in hoog tempo haar kennis omtrent de Europese economie moeten bijspijkeren. Haar ervaring van de afgelopen jaren als president van Universiteit Nyenrode en talrijke commissariaten bij grote bedrijven, toch in de eerste plaats netwerkfuncties, zijn daarvoor niet toereikend.

Een befaamde voorganger op de post Mededinging, de Belg Karel van Miert, met wie Kroes ook op Nyenrode veel heeft samengewerkt, omschreef haar onlangs als meer pragmatisch dan ideologisch. ,,Ze is geen groot Europees politicus, meer iemand die het Nederlandse belang ziet in Europese samenwerking. Verwacht geen ellenlange verklaringen van haar over Europa'', aldus Van Miert. Kroes is wel omschreven als de machtigste vrouw van Nederland.

De portretten zijn geschreven door: Stéphane Alonso, Michel Kerres, Titia Ketelaar, Mark Kranenburg, Paul Luttikhuis, Peter Michielsen, Floris van Straaten, Kees Versteegh en Michèle de Waard. De foto's zijn afkomstig van fotopersbureau AP, van de Europese Unie en van fotograaf Merlin Daleman.