Nieuwe Europese Commissie: Portretten van de vijfentwintig leden

Informatie

Viviane Reding

Luxemburg

De nieuwe commissaris voor de Informatie-samenleving en de Media is bepaald geen onbekende in de wereld van de media. Zelf was Reding (53) in het begin van haar loopbaan enige tijd journaliste voor een Luxemburgse krant. Later was ze jarenlang voorzitter van de Luxemburgse journalistenbond. Op haar 28-ste werd Reding als jonge christen-democrate echter al in het parlement van haar land gekozen. Een lange loopbaan voerde via het Europees Parlement naar de Europese Commissie. Daarin bekleedde Reding de afgelopen vijf jaar de portefeuille Onderwijs en Cultuur.

De portretten zijn geschreven door: Stéphane Alonso, Michel Kerres, Titia Ketelaar, Mark Kranenburg, Paul Luttikhuis, Peter Michielsen, Floris van Straaten, Kees Versteegh en Michèle de Waard. De foto's zijn afkomstig van fotopersbureau AP, van de Europese Unie en van fotograaf Merlin Daleman.