Kritiek op opvang in Haaksbergen

De zorg die opvangcentrum Difference in Haaksbergen (Overijssel) biedt aan twaalf jongeren met een lichte verstandelijke handicap, is ,,ver onder de maat''. Dit stellen de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg na een onderzoek.

Omdat de particuliere stichting geen verantwoorde zorg kan bieden worden de kinderen, in de leeftijd van 10 tot 16 jaar, vóór eind volgende week naar een andere instelling overgeplaatst.

Difference vangt kinderen op die een crisissituatie van een tot enkele weken moeten overbruggen. In praktijk bleek echter dat sommige kinderen er een jaar verbleven.

Uit het onderzoek van de inspecties blijkt dat de stichting Difference geen veilig pedagogisch klimaat biedt voor kinderen die ontregeld zijn. Het zorgaanbod is van onvoldoende kwaliteit. De begeleiding is niet gericht op ontwikkeling, maar op beheersing. De begeleiders zijn niet genoeg geschoold en handelen niet eenduidig en consequent. Door het onvermogen van de medewerkers is het risico dat ze ,,fysiek optreden'' groot, stelt het rapport. De inspecties hebben niet zelf vastgesteld dat de kinderen werden geslagen.

De misstanden in het centrum in Haaksbergen kwamen vorige week in het nieuws door een reportage in het televisieprogramma Netwerk. Kinderen zouden worden geslagen en te weinig eten krijgen. De fractie van D66 in de Tweede Kamer eiste meteen een onderzoek. De inspecties deden al voor de uitzending van Netwerk onderzoek en hebben het rapport versneld naar buiten gebracht.

Staatssecretaris Ross (Zorg en Welzijn, CDA) noemt de bevindingen van de inspecties ,,schokkend''. Het gaat volgens haar om een ,,treurig voorval'' dat niet nog eens mag voorkomen.

Ross heeft inmiddels zorgkantoren en provincies gevraagd een inventarisatie te maken van alle nieuwe particuliere instellingen die er zijn. ,,Mijn inzet is om te voorkomen dat er met slechte instellingen zaken wordt gedaan. Sterker nog, die gaan wat mij betreft dicht.''

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben momenteel geen enkel zicht op de particuliere opvanghuizen.

,,Iedereen die wil kan een opvanghuis beginnen'', zegt hoofdinspecteur Joke de Vries van de Inspectie Jeugdzorg. De particuliere instellingen krijgen ook kinderen doorverwezen omdat de reguliere instellingen kampen met een tekort aan plaatsen.