Guinee: actie tegen wapensmokkel

De VN-vredesmacht in Liberia heeft de land- en luchtpatrouilles in het grensgebied met Guinee geïntensiveerd na berichten over grootscheepse wapensmokkel van Liberia naar het buurland. Ook Liberiaanse oud-strijders die werkloos zijn geworden door de vrede in hun land, zouden in grote getale hun geluk beproeven in Guinee waar ze zich verhuren aan de meest biedende. In Guinee dreigt een machtsstrijd na de dood van president Lansana Conté wiens gezondheidstoestand al geruime tijd fragiel is. In het kader van het ontwapeningsprogramma in Liberia hebben meer dan 50.000 strijders zich gemeld voor demoblisatie maar ze hebben maar 18.000 wapens ingeleverd.