Eén Shell

De druk vanuit de aandeelhouders heeft bij de Koninklijke/Shell Groep tot resultaten geleid. Nog maar drie maanden geleden leek het Nederlands-Britse olieconcern geen gehoor te willen geven aan oproepen tot hervorming van zijn logge tweeledige bedrijfsstructuur. Nu heeft het feitelijk geaccepteerd dat het op z'n minst één enkel bestuur voor de hele groep moet vormen. Bovendien wijdt het een serieus onderzoek aan de radicalere optie van een regelrechte fusie van de twee samenstellende bedrijven, Koninklijke Olie en Shell.

Waarom zou de Koninklijke/Shell Groep zich aan die laatste stap wagen? Omdat er twee voordelen aan kleven. Het eerste is de charme van de eenvoud. En het tweede en belangrijkste is een betere aansprakelijkheid. Een van de redenen waarom het concern de druk van de aandeelhouders zo lang met succes heeft kunnen weerstaan, is dat beleggers moesten lobbyen bij twee afzonderlijke bedrijven in twee verschillende landen. Zij hadden twee bossen sleutels nodig om de deur naar de directiekamers te openen. In het geval van één enkel bedrijf zouden de aandeelhouders zich slechts op één drukpunt hoeven te concentreren.

Dat wil niet zeggen dat een fusie alleen maar voordelen met zich meebrengt.

Het belangrijkste potentiële nadeel waarover beleggers zich zorgen zullen maken, is dat een fusie kan leiden tot hogere belastingen. Daarnaast is er de politieke vrees in Nederland dat een fusie het verlies van een nationale kampioen zou kunnen betekenen. Koninklijke Olie heeft een positie in het Nederlandse bedrijfsleven dat door geen enkel ander bedrijf wordt geëvenaard. En er bestaan voor de hand liggende zorgen dat het machtsevenwicht na een fusie zal verschuiven ten faveure van Londen.

Deze angsten zijn reëel, maar kunnen waarschijnlijk worden overwonnen. Er zijn tenslotte vele manieren om een fusie te structureren. Het Nederlandse bedrijf kan het Britse overnemen of omgekeerd, of een geheel nieuw concern kan beide bedrijven verwerven, om maar drie mogelijkheden te noemen. Dan is er de keuze van een vestigingsplaats. Enige herschikkingen kunnen wellicht zowel het belastingprobleem oplossen als de Nederlandse gevoeligheden ontzien.

De sleutelvraag voor de Koninklijke/Shell Groep in deze laatste fase van het onderzoek naar haar bedrijfsstructuur luidt niet `Waarom moeten we fuseren?', maar `Waarom zouden we niet fuseren?'

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.