Een mooie dag voor Balkenende

Enkel lof voor de premier, voor de benoeming van Neelie Kroes op de post Mededinging.

De wraak van premier Balkenende op zijn critici was gisteren zoet. ,,Het is een mooie dag voor Nederland'', verklaarde hij voldaan, nadat tegen veler verwachting in was bekend gemaakt in Brussel dat oud-minister Kroes in de Europese Commissie de ,,zware'' portefeuille Mededinging krijgt.

Met enige meewarigheid was twee weken geleden in Den Haag nog het nieuws ontvangen dat het kabinet op een zware post in de financieel-economische hoek mikte. Maar Balkenende maakte zijn belofte meer dan waar. ,,Na de president van de Europese Commissie en de post van de Duitse commissaris Verheugen is Mededinging waarschijnlijk de belangrijkste in de hele Commissie'', stelde het Tweede Kamerlid Van Dijk (CDA) vanmorgen verheugd vast.

Ook het VVD-Kamerlid Van Baalen, die het kabinet de afgelopen weken herhaaldelijk gebrek aan besluitvaardigheid in de kwestie had verweten, toonde zich opgetogen over de uitkomst. ,,Het is een van de topjobs'', aldus de VVD'er. ,,Wij vonden het een onverstandige strategie zó lang te wachten met het naar voren schuiven van Kroes als kandidaat, maar het eindresultaat is goed.'' Hij erkent dat het mogelijk is dat juist het feit dat Nederland tot het eind toe zijn kaarten tegen de borst hield uiteindelijk kan hebben geholpen bij het binnenhalen van de functie. Ook het feit dat Kroes een vrouw is en de aanstaande president van de Europese Commissie Barroso per se acht vrouwen in zijn team wilde, speelden mee.

Een toontje lager zong ook de Europa-woordvoerder van de PvdA, Timmermans. Hij had de laatste weken al bij voorbaat verklaard dat Balkenende had gefaald. Kroes was een te lichte kandidaat en Nederland kon naar een zware post fluiten, voorspelde hij. ,,Ik heb ongelijk gekregen en maak dan ook ruiterlijk complimenten aan het kabinet en aan Kroes'', aldus de PvdA'er. ,,Een winnende coach heeft altijd gelijk. De gevolgde tactiek is dan dus geslaagd.''

En Kroes zelf? Die stapte gisteren een beetje onwennig, na zoveel jaren afwezigheid in de politieke arena, het ministerie van Buitenlandse Zaken binnen om de media te vertellen hoe ingenomen ze was met haar nieuwe baan. ,,Een gelukkig mens staat voor u'', zei de oud-minister van Verkeer en Waterstaat. ,,Het is een dijk van een baan, overigens niet makkelijk.''

Ze had veel lof voor de mensen in het kabinet die haar deze ,,droombaan'' hadden bezorgd. ,,De minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken hebben buitengewoon slim onderhandeld.'' Maar in één adem voegde ze er aan toe dat ze natuurlijk niet in de Europese Commissie zitting gaat nemen om de Nederlandse belangen te behartigen. ,,De term zetbaas is niet aan de orde. Ik heb mijn eigen onafhankelijkheid.'' Al haar commissariaten in het bedrijfsleven en haar bestuursfuncties bij charitatieve organisaties zou ze in verband hiermee onmiddellijk opgeven om elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden.

Geestdriftig sprak ze ook over haar ,,fantastische'' voorgangers `Karel en Mario', de Belg Van Miert en de Italiaan Monti, die beiden de post Mededinging bekleedden. In het voetspoor van beiden wil Kroes ,,streng en rechtvaardig'' zijn.

Voor Balkenende betekent de zware post voor Kroes intussen een tweede diplomatieke triomf binnen een jaar, na de benoeming van Jaap de Hoop Scheffer tot secretaris-generaal van de NAVO vorig najaar. Al helemaal, nu Nederland tot eind dit jaar het EU-voorzitterschap bekleedt. ,,Jan Peter is handig in dit soort dingen'', zegt partijgenoot Van Dijk bewonderend.