De Geus: geen zorgbijdrage voor AOW'er

Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) heeft vandaag in het kabinet voorgesteld de eigen bijdrage in de gezondheidszorg af te schaffen voor ouderen die uitsluitend AOW krijgen.

Minister-president Balkenende liet na afloop van de ministerraad weten dat dit voorstel meegenomen zal worden in de onderhandelingen binnen het kabinet over het opstellen van de begroting die op prinsjesdag bekend zal worden gemaakt.

De Geus gaat echter niet over deze eigen bijdrage in de gezondheidszorg. Om zijn toezegging gestand te doen, zal De Geus zijn collega van Volksgezondheid van de noodzaak tot afschaffing ervan moeten overtuigen.

Het gaat bij de eigen bijdrage in de zorg om een bedrag van maximaal 208 euro per jaar voor een alleenstaande AOW'er. Een gepensioneerd echtpaar dat alleen AOW krijgt, betaalt jaarlijks een eigen bijdrage van 460 euro. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de hulp die de oudere vraagt. In totaal ongeveer 200.000 mensen ontvangen louter AOW. De uitkering varieert tussen de 661,86 euro bruto per maand voor gehuwden tot 1.323,72 euro voor gehuwden die voor 1 februari 1994 in de AOW terecht zijn gekomen en een partner hebben jonger dan 65 jaar.

De gesprekspartner van De Geus, voorzitter A. Sturkenboom van de ouderenorganisaties verenigd in het CSO, is ontevreden over de toezegging van de minister dat hij zich in het kabinet hard zal maken voor afschaffing van de eigen bijdrage. Sturkenboom eist dat de minister de eigen bijdrage zonder meer direct afschaft. Hoe De Geus het schrappen van de eigen bijdrage wil bekostigen, liet hij in het midden.

De minister benadrukte dat hij met zijn voorstel rond de eigen bijdrage in de zorg geen andere mensen met een laag inkomen op het oog heeft, zoals bijstandsgerechtigden. Eerder deze week zei De Geus al iets voor de lage inkomens te willen doen, omdat hun verlies aan koopkracht groter is in verhouding met die van mensen met een hoger inkomen.