Correctie

In de bespreking van vijf boeken over België (Boeken, 06.08.04) werd de Vlaamse schrijfster Leen Huet abusievelijk opgevoerd als een man.