Commissie zet in op economie

De nieuwe Europese Commissie die per 1 november aanstaande aantreedt, wil het accent leggen op economische hervormingen en op herstel van vertrouwen van de burgers in Europa.

Aanstaand voorzitter José Manuel Barroso gaat zelf leiding geven aan de groep commissarissen die betrokken is bij de zogeheten Lissabon-strategie, het vier jaar geleden geformuleerde plan om van Europa in het jaar 2010 de meest concurrende economie ter wereld te maken. Als tweede verantwoordelijke is de Duitse sociaal-democraat Günter Verheugen aangesteld die als vice-voorzitter en tevens commissaris voor Industrie enkele speciale coördinerende bevoegdheden krijgt. Een andere vice-commissaris wordt in het bijzonder belast met het ,,communiceren van Europa''. Eén en ander blijkt uit de portefeuilleverdeling van het dagelijks bestuur van de Europese Unie die de Portugees Barroso gisteren in Brussel presenteerde.

Het verdelen van het Europese takenpakket over de in totaal 25 commissarissen is opvallend soepel verlopen. Aanvankelijk zou Barroso de samenstelling van de Commissie pas over twee weken bekendmaken. De liberale Nederlandse oud-minister Kroes heeft de zware portefeuille Mededinging toebedeeld gekregen. Een andere liberaal, de Ier McCreevy, neemt de post Interne markt over, die nu nog wordt beheerd door de Nederlandse commissaris Bolkestein. Groot-Brittannië en Frankrijk hadden deze posten ook graag willen bekleden. De Brit Peter Mandelson heeft echter Handel gekregen, terwijl de Fransman Jacques Barrot zich de komende vijf jaar met Transport kan gaan bezighouden. De laatste wordt wel één van de vijf vice-voorzitters.

Barroso wil voorts ten strijde trekken tegen de apathie die er onder de burgers ten aanzien van Europa bestaat, welke nog eens tot uitdrukking kwam in de lage opkomst bij de recente verkiezingen voor het Europees Parlement. Zijn eerste plaatsvervanger in de Commissie, de Zweedse Margot Walström, zal speciaal belast worden met het uitwerken van een communicatiestrategie. De discussie over het nut van Europa zal de komende tijd in veel Europese landen weer een impuls krijgen in verband met de referenda over de Europese grondwet. Een andere maatregel om het vertrouwen bij de burgers te herstellen is het speciaal belasten van een vice-commissaris met begrotingscontrole en antifraudebeleid. De afgelopen jaren zijn de verhalen over fraudepraktijken de Europese instellingen blijven achtervolgen.

De nieuwe Europese commissarissen komen volgende week vrijdag voor een eerste informele vergadering bij elkaar. Vanaf eind september zullen alle commissarissen twee weken afzondelijk in hoorzittingen voor het Europees Parlement moeten verschijnen.

    • Mark Kranenburg