WTO: China en India na dit jaar dominant in textiel

China en India zullen het meeste profiteren van het afschaffen van importquota op textiel en kleding, op 1 januari 2005. Dit concludeert de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in een vandaag verschenen rapport. De WTO verwacht dat beide landen snel de wereldhandel in textiel en kleding zullen domineren.

De verwachting is dat China zelfs meer dan de helft van het wereldwijde marktaandeel voor zijn rekening zal nemen. In 2002 had het land nog een aandeel van 30 procent op de wereldmarkt voor kleding en 22 procent voor textiel.

De 147 landen van de WTO hebben een akkoord gesloten dat het bestaande quotasysteem (de Overeenkomst inzake Textiel en Kleding), dat al gold sinds de jaren zestig van de vorige eeuw, vanaf volgend jaar afschaft. ,,De ontwikkelde landen hebben ruim veertig jaar `tijdelijk' hun textiel- en kledingsectoren beschermd'', aldus het WTO-rapport. ,,Onder de meest handelsverstorende waren maatregelen van sommige, meest ontwikkelde landen, die per land en per product importquota oplegden, terwijl andere landen geen enkele heffing opgelegd kregen.''

China en India zullen vooral profiteren van het opheffen van de quota door de Verenigde Staten, de Europese Unie en Canada, verreweg de grootste importeurs van textiel en kleding.

Wel zal de grote afstand tussen de producerende landen en de afnemers de concurrentiepositie van de twee landen minder sterk doen toenemen. Landen dicht bij de grote afnemers, zoals Mexico en het Caraïbisch Gebied voor VS en Canada, en Oost-Europa en Noord-Afrika voor de EU, blijven daardoor belangrijke leveranciers. Deze landen hebben ook lage lonen, en zij kunnen door de korte afstand gemakkelijker inspringen op de snel veranderende vraag naar modekleding. Bovendien hebben deze landen regionale handelsakkoorden gesloten, waardoor ze gemakkelijker toegang hebben tot de grote markten.

Daarnaast wordt de concurrentiepositie van andere ontwikkelingslanden sterker, doordat ,,de arbeidskosten daar die van China naderen, en China zich niet onderscheidt op de markt van design- en modekleding'', aldus het rapport.

De WTO verwacht dat vooral exporteurs die verder bij VS en EU vandaan liggen en die eerder vrije toegang of geen quota hadden, marktaandeel zullen verliezen.