Van Agt `geschokt' door bisschop Eijk

Oud-premier Van Agt wil opheldering van bisschop Eijk van Groningen over de afgelasting van een bezoek van de Japanse emeritus-kardinaal Shirayanagi volgende maand aan Dokkum. De kardinaal zou op 25 september de oecumenische herdenking van martelaren bijwonen in de openluchtkapel in Dokkum, ter gelegenheid van het Bonifatiusjaar. Het bisdom Groningen liet deze week in een persbericht weten dat de herdenking wegens ,,organisatorische problemen'' is uitgesteld naar 2005.

Van Agt schrijft in de uitgelekte brief aan Eijk dat hij ,,geschokt'' is. Hij vindt dat de kardinaal ,,onheus'' wordt bejegend, omdat zijn komst al een jaar is voorbereid en hij nu pas te horen krijgt dat hij ,,niet welkom'' is. Verder vindt hij de afgelasting ,,treurig'', omdat het de vraag is of de kardinaal gezien zijn broze gezondheid volgend jaar nog kan komen.

Van Agt omschrijft Shirayanagi als ,,een nobele Japanner'' die zich beijverde ,,om vrede en verzoening'' te bewerkstelligen tussen Japan en Nederland. Hij leerde de emeritus-kardinaal kennen tijdens zijn ambassadeursschap voor de Europese Unie in Tokio, en ontmoette hem vorig jaar nog in Nijmegen.

Perschef S. Boukema van het bisdom Groningen zegt dat de herdenking moest worden afgelast, toen anderhalve week geleden duidelijk werd dat er ,,geen klinkend programma'' kon worden geboden. ,,Dit is heel sneu voor iedereen, maar we krijgen het niet voor elkaar.'' Boukema wil niet zeggen wie van de medewerkers aan de viering afspraken niet kon nakomen.

De herdenking uitstellen naar november of december, zodat die toch nog in het Bonifatiusjaar zou plaatshebben (het is 1.250 jaar geleden dat Bonifatius bij Dokkum werd vermoord) kon niet, zegt Boukema, omdat het dan te koud is. Eijk is in het buitenland en reageert morgen op de brief. Boukema: ,,Dit was een persoonlijke brief van Van Agt aan Eijk. Hij bereikte de media. Als Van Agt dit had geweten, had hij wellicht minder scherp geformuleerd.'' De oud-premier was vanmorgen niet bereikbaar. Zijn vrouw zegt dat haar man ,,niet gelukkig'' is dat zijn brief is uitgelekt.