Uitkeringswet in Duitsland soepeler

Het Duitse kabinet is gisteren enigszins tegemoet gekomen aan de felle kritiek op de versobering van de uitkeringen voor langdurig werklozen. De aanpassing betreft een verhoging van het eigen vermogen dat mensen met een uitkering mogen hebben.

Pagina 13