Twintig jaar sukkelen met ouderdomskwalen

In een interview in `M' (7 augustus) constateert de gerontoloog prof. Westendorp dat onze inmiddels sterk verlengde levensduur vaak wordt verzuurd door ouderdomskwalen en dat er veel te weinig onderzoek naar oorzaak en preventie daarvan wordt gedaan.

Als `echt oudere' stem ik daar mee in en begrijp dat deze krant dat nog eens in een redactioneel commentaar onderstreept. Westendorp schrijft de minister en zijn ambtenaren de wens toe, dat ons volk tot 70 jaar gezond blijft en kort daarna sterft. Dat klinkt (al is het niet zo bedoeld) als de uitspraak destijds van een Amerikaanse parlementslid: `Old people have the duty to die and get out of the way'. U schrijft ,,dat het de overheid niet lukt om de periode van ziekte te bekorten''.

Ik weet echter niet of dit de taak van de overheid is, en betwijfel sterk of onze huidige regering dat zo ziet. Die gelooft immers in de zegeningen van de vrije markteconomie en vermindert haar steun aan universiteiten, waar toch onderzoek en onderwijs moeten plaatsvinden. Graag had ik een wat concreter visie gehoord hoe dit probleem kan worden aangepakt. Want uit het interview wordt wel duidelijk dat prof. Westendorp optimistisch is over toekomstige mogelijkheden, al komt het advies nu nog niet veel verder dan: ,,Loop niet te veel marathons.''

    • E.J. Dorhout Mees