Slag bij Marathon

De Slag bij Marathon, volgens de historici een beslissend moment in de strijd tussen het Oosten en het Westen, had plaats in 490 voor Christus. Twee jaar eerder was het enorme leger van de Perzische koning Darius nog gestrand in noodweer bij de berg Athos; dit keer landden de Perzen moeiteloos met 25.000 man op de vlakte van Marathon. Hun tegenstanders 10.000 Atheners en 1.000 Plataeërs onder leiding van Miltiades vielen meteen aan, voordat de Perzische cavalerie aan land was gezet, en versloegen de Perzen dankzij subtiel vleugelspel. Meer dan 6.000 Perzen sneuvelden (tegenover 192 op de vlakte begraven Grieken) en voordat de rest van Darius' legermacht erin slaagde om met behulp van schepen Kaap Sounion te ronden en zo de stad Athene aan te vallen, waren de Atheense hoplieten alweer terug naar huis gemarcheerd. Pas twaalf jaar later zou een definitief einde komen aan de Perzische Oorlogen, toen de Grieken – na de verloren Slag bij Thermopylai en de plundering van Athene – de vloot van koning Xerxes vernietigden in de baai van Salamis.