Skopje: omstreden wet door parlement

Het Macedonische parlement heeft gisteren ingestemd met de fel omstreden decentralisatiewet. Die wet geeft de minderheden in Macedonië – vooral de Albanezen – meer inspraak in het lokale beleid.

De wet werd aangenomen in afwezigheid van de belangrijkste oppositiepartij, de nationalistische VMRO-DPMNE. Eénenzestig (van de 120) parlementariërs stemden voor de wet, zeven tegen. De wet is het sluitstuk van het vredesakkoord van Ohrid, dat in 2001 een eind maakte aan een korte oorlog van de Albanese minderheid.

De oppositie heeft laten weten door te gaan met het inzamelen van handtekeningen waarmee ze een referendum over de wet wil afdwingen. Zo'n referendum zou, als het succes heeft, de decentralisatiewet alsnog kunnen torpederen, ook na het besluit van het parlement van gisteren. De protesten van de oppositie concentreren zich vooral op een aantal gemeenten waar de wijziging van de gemeentegrenzen grote consequenties heeft. Dat is het geval in de hoofdstad Skopje, waar de Albanezen na de wijziging van de gemeentegrenzen 21 procent van de bevolking gaan uitmaken – hetgeen de plaatselijke autoriteiten verplicht zich in het Albanees met leden van de minderheid te verstaan: de grens voor de verplichte tweetaligheid van een stad ligt bij een percentage van twintig. In Struga gaan de Albanezen na de grenswijziging de meerderheid vormen. De Macedoniërs van Struga hebben de regering gevraagd een eigen republiek binnen Macedonië te mogen vormen.

In Macedonië is als gevolg van de commotie over de decentralisatiewet sprake van een stijging van het aantal etnische incidenten. In Skopje betoogden gisteravond 15.000 mensen tegen de wet. Uit Tetovo werd een toename van het aantal schietincidenten gemeld. In een aantal gemeenten werd gisteren een initiatief voor een lokaal referendum over de decentralisatiewet op gang gebracht of werden wegblokkades opgeworpen uit protest tegen de decentralisatiewet. In één geval leidde een bezoek van premier Hari Kostov tot de verwijdering van een wegblokkade.