Schoonspringen/synchroonzwemmen

Twee kleine sporten die desondanks niet hoeven te vrezen: beide `artistieke kijksporten' met een hoge amusementswaarde en een machtige beschermheer (Verenigde Staten), die met name het vrouwelijke deel van het publiek aanspreken, en alleen al om die reden worden gekoesterd door de olympische familie. Nederland is in Athene voor het eerst sinds 1992 (Barcelona) weer vertegenwoordigd bij het synchroonzwemmen, een combinatie van ballet en gymnastiek in het water, die steeds vaker ook door mannen wordt beoefend. Op het onderdeel duet hopen Bianca en Sonja van der Velden (28) de jarenlange inspanningen te vertalen in een toptienklassering. Bij gebrek aan erkenning en expertise week de Nijmeegse tweeling vier jaar geleden uit naar de bakermat van het kunstzwemmen, de Verenigde Staten, en sloten zij een lening af om hun olympische droom te verwezenlijken. Het schoonspringen, ontstaan in de zeventiende eeuw, vormt het letterlijke hoogtepunt van de Spelen, met acrobatische sprongen vanaf de verende driemeterplank en vanaf de vaste, tien meter hoge toren.

Olympische sporten sinds: respectievelijk 1928 en 1984

Aangesloten landen cq. federaties: 179

Geregistreerd aantal beoefenaars in Nederland: 770 en 2.997

Toplanden: China, Rusland en Verenigde Staten