Nederland Anders toch weer anders

De partij Nederland Anders moet weer op zoek naar een nieuwe naam. Dinsdagmiddag deponeerde Nederland Anders deze naam bij de kiesraad, nadat de Raad van State had bepaald dat Nederland Transparant teveel op Europa Transparant leek. De lokale Amsterdamse partij Amsterdam Anders/De Groenen deponeerde echter op hetzelfde moment de naam Nederland Anders bij de kiesraad. De kieswet schrijft voor dat als twee partijen op dezelfde dag dezelfde naam bij de kiesraad deponeren, geen van beide deze naam kan voeren.