Meer discriminatie geloof

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) krijgt een groeiend aantal klachten en beoordelingsverzoeken over discriminatie op grond van geloof en levensovertuiging op de werkvloer. In 2002 was dit 5 procent van het totaal, in 2003 steeg het tot 10 procent.

Volgens mr. M. van der Burg, ondervoorzitter van de CGB, is de toename het gevolg van het groeiende aantal allochtonen dat deelneemt aan het arbeidsproces. Volgen haar ,,worstelen werkgevers met de vraag hoe ze die diversiteit aan culturen op de werkvloer kunnen integreren''.

Dat merkte ook het Meldpunt Discriminatie Amsterdam, die de CGB vroeg hierover een handleiding voor het bedrijfsleven te maken. Het advies Arbeid, religie en gelijke behandeling is vandaag gepubliceerd. Volgens de CGB moeten werkgevers zich actief inzetten om werknemers de mogelijkheid te geven hun geloofsovertuiging ook op het werk te kunnen naleven. Maar dat hoeft volgens de handleiding niet zo ver te gaan dat er bidruimten op de werkplek moeten komen. Of dat moslims onder werktijd de moskee mogen bezoeken. Of dat elk verzoek om op religieuze feestdagen vrij te hebben, altijd moet worden gehonoreerd. Maar een algemeen bidverbod op de werkvloer is niet toegestaan. Wel kan de werkgever eisen dat dit alleen in de pauzes gebeurt.

Op grond van de Algemene wet gelijke behandeling mag een werkgever slechts in één geval onderscheid maken: als een instelling is gefundeerd op een godsdienstige grondslag. ,,Dan moet men wel kunnen aantonen'', zegt Van den Burg, ,,dat de regels noodzakelijk zijn voor die grondslag.''

Indirect onderscheid is alleen toegestaan als daarvoor een zogeheten objectieve rechtvaardiging is. ,,Er zijn maar weinig argumenten om de hoofddoek te verbieden'', meent Van der Burg. Dat geldt ook voor bedrijven waar kledingvoorschriften gelden in verband met representatie, imago en uniforme uitstraling. ,,In de bedrijfskleding kan'', aldus Van der Burg, ,,heel goed een hoofddoek in de kleuren van het bedrijf worden opgenomen, zoals sommige supermarkten al doen.''

WERKVLOER: pagina 3