Grootste topsport- evenement ter wereld

Bij het grootste topsportevenement ter wereld gaat veel geld om. De Griekse regering (ministerie van Openbare Zaken) verwacht dat aan de organisatie en de accommodatie van de Spelen in totaal 6,3 miljard euro zal worden uitgegeven. Dat is al 2 miljard meer dan was begroot. De kostenoverschrijdingen zijn het gevolg van duurdere sportfaciliteiten en hogere beveiligingskosten.

25 of 28?

Strikt genomen worden ditmaal voor de 25ste keer de moderne Olympische Spelen gehouden. Het Internationaal Olympisch Comité daarentegen gaat uit van de 28ste editie: de sportkoepel rekent in olympiades (de tijdspanne van vier jaar tussen twee Spelen). Omdat in de vorige eeuw drie edities niet doorgingen vanwege de oorlog (1916, 1940 en 1944), maar het IOC deze toch meetelt, gaat `Athene 2004' officieel de boeken in als de 28ste Olympiade.

ATHOC

Het organisatiecomité van de Spelen in Athene werkt met een begroting van 1,9 miljard euro. De inkomsten worden als volgt gegenereerd: uitzendrechten 736 miljoen euro (37,5 procent); marketing 544 miljoen euro (27,7 procent); Griekse overheid 235 miljoen euro (12 procent); kaartverkoop 183 miljoen euro (9,3 procent); overige: 264 miljoen euro (13,5 procent). De verblijfskosten voor alle deelnemende sporters worden betaald door het ATHOC.

NOC*NSF

Aan de organisatie van de Spelen draagt Nederland niet bij. Dat loopt via de Europese Unie, de sponsors en het IOC. Het totale bedrag is zelfs bij Marcel Sturkenboom, een van de drie leden van het Team de Mission en verantwoordelijk voor de financiën, niet bekend. Het NOC*NSF is een particuliere organisatie waarin negentig landelijke sportorganisaties zijn gebundeld. Zij vertegenwoordigen samen ruim 29.000 verenigingen met in totaal 4,7 miljoen leden. De sportkoepel ambieert voor Nederland een plaats bij de eerste tien sportlanden van de wereld. Om zich voor Athene te kwalificeren moesten Nederlandse sporters aantonen dat zij op de Olympische Spelen een redelijke kans maken om bij de beste acht van hun discipline te eindigen. Om dat te bereiken is een optimale voorbereiding nodig. Het NOC*NSF biedt de sporters de nodige voorzieningen. De topsporters worden daartoe ingedeeld in de A-status of de B-status. Verdient een sporter met zijn sport meer dan 30.000 euro bruto per jaar, dan wordt hij beschouwd als beroepssporter en kan hij/zij geen aanspraak maken op NOC*NSF-middelen. Voorbeelden van deze beroepssporters zijn Pieter van den Hoogenband (zwemmen) en Martin Verkerk (tennis).

A-sporter en zijn voorzieningen

In aanmerking voor de A-status komen sporters die zich bij de laatste wereldkampioenschappen en/of Olympische Spelen hebben geplaatst bij de eerste acht. Ook de sporters die hebben meegedaan aan de laatste Europese kampioenschappen en zich hebben gekwalificeerd voor Athene. Maar ook een sporter die zich zonder deze toernooien heeft geplaatst voor de Spelen. Dat geldt nu bijvoorbeeeld voor `Roeien vrouwen acht'. Zij hadden geen status, maar hun prestaties van het afgelopen halfjaar waren zo goed dat het NOC denkt dat zij kans maken bij de eerste acht te eindigen.

De A-sporter krijgt een stipendium dat is gerelateerd aan inkomen en kan oplopen tot 70 procent van het wettelijk minimumloon. De hoogte van het stipendium komt daarmee op maximaal 956,19 euro bruto per maand. Daarnaast heet de sporter recht op een kostenvergoeding van maximaal 5.460 euro per jaar. Dit bedrag kan maandelijks worden uitbetaald met een maximum van 455 euro. De A-sporter krijgt het minimumloon indien onbetaald verlof wordt opgenomen (met een minimum van twee weken tot maximaal vier maanden per jaar). Tevens krijgt de A-sporter een Volkswagen tot zijn beschikking. Het olympisch team bestaat uit ongeveer 325 mensen (214-216 sporters en de rest begeleiding). Het aantal van 200 auto's is niet toereikend voor alle sporters en dus wordt gekeken naar wie de auto het meest nodig heeft. Als tegenprestatie moet de berijder deelnemen aan tal van promotieactiviteiten.

Nederlands Olympisch Team

Naast de reguliere voorzieningen en begeleiding voor topsporters van het NOC*NSF kan het Team de Mission aanvullende voorzieningen beschikbaar stellen. Deze voorzieningen worden gefinancierd vanuit het budget Nederlands Olympisch Team en worden niet uitgekeerd aan de individuele sporter maar aan extra programma's.

Medaillepremies

Voor het behalen van een medaille keert het NOC*NSF de volgende premies uit:

Goud: 25.000 euro.

Zilver: 17.500 euro. Brons: 10.000 euro.

Behaalt een sporter echter meer dan één medaille, dan wordt de premie voor een tweede medaille lager dan de eerste.

Kaartverkoop

In totaal zijn er 5,3 miljoen toegangskaarten beschikbaar. De meeste kaartjes (70 procent) kosten tussen de 10 en 30 euro. Het duurste kaartje kost 300 euro.

    • Caroline van der Graaf