`Geen doodstraf arrestant in Irak'

Een ruime meerderheid van de Tweede-Kamerfracties acht het ontoelaatbaar arrestanten aan de Iraakse autoriteiten over te dragen, wanneer die de doodstraf riskeren. Irak heeft eerder deze maand opnieuw de doodstraf ingevoerd voor een aantal misdrijven.

Arrestanten mogen slechts worden overgedragen als er garanties worden geboden dat ze niet de doodstraf riskeren, zo stellen zowel de regeringsfracties CDA, VVD, D66 als het grootste deel van de oppositie. De PvdA'er noemde het vanmorgen ,,onbestaanbaar'' dat gevangenen zouden worden overgedragen als hen de doodstraf boven het hoofd hangt.

De Nederlandse militairen in de Zuid-Iraakse provincie Al Muthanna verrichten overigens in de praktijk nauwelijks meer arrestaties. Dat wordt doorgaans gedaan door de Iraakse politie of Iraaks veiligheidspersoneel. Sinds de overdracht van de soevereiniteit aan de interim-regering van premier Allawi op 28 juni is het volgens een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Defensie zelfs geen enkele keer meer voorgekomen dat Nederlanders aanhoudingen verrichten. Voordien kwam het wel met enige regelmaat voor. De woordvoerder schat het aantal arrestaties in de periode voor eind juni op enige tientallen.

Verscheidene woordvoerders in de Kamer dringen er bij het kabinet op aan de zaak ook in Europees verband te bespreken, al zijn lang niet alle lidstaten van de EU militair actief in Irak. Denemarken, dat evenals Nederland wel militair present is in Irak, besloot eerder deze week geen enkele gevangene meer over te dragen aan de Iraakse autoriteiten als die de kans loopt op de doodstraf. Het was overigens niet onmiddellijk duidelijk wat de Denen in zo'n geval met een gevangene willen ondernemen. Andere landen hebben – net als Nederland – nog niet aangegeven of de herinvoering van de doodstraf tot een andere opstelling jegens arrestanten aanleiding geeft.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet vanmorgen weten dat juristen van het departement nog onderzoeken of er iets dient te veranderen in de praktijk van het overdragen van gevangenen.

De Tweede Kamer had al bij de goedkeuring van de verlenging van de Nederlandse missie in Irak verlangd van het kabinet dat er een correcte behandeling diende te zijn voor eventuele gevangenen, die Nederland aan derden zou overdragen.