De Geus: hoge inkomens meer belasten

Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) wil hogere inkomens zwaarder belasten en de opbrengst daarvan aan de laagste inkomens toe laten vallen. De Geus reageert hiermee op nog vertrouwelijke cijfers van het Centraal Planbureau, die gisteren uitlekten.

Daaruit blijkt dat ondanks een aantrekkende economie, mensen met een laag inkomen er in koopkracht 2 procent op achteruit zullen gaan in 2005 tegen gemiddeld 1 procent voor mensen met een modaal of hoger inkomen.

,,Ik denk dat mensen die het goed hebben in ons land bereid zijn om iets in te leveren als de ouderen en de mensen met een uitkering wat geholpen worden'', zei De Geus gisteren in het NOS Journaal. Volgens de minister gaat het om mensen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van de overheid. ,,Die kunnen niet zeggen: `het gaat slecht, dus we gaan wat harder werken of zo'.''

De minister vindt het ,,koopkrachtbeeld'' niet evenwichtig, een conclusie die door het hele kabinet wordt gedeeld. In juni al zei premier Balkenende het verlies aan koopkracht eerlijk te willen verdelen. ,,Maar het is geen tijd voor garanties.'' Ook minister Zalm (Financiën, VVD) heeft zich eerder voor een gelijkmatige inkomensverdeling uitgesproken.

De ministers vergaderen morgen voor het eerst na het zomerreces en zullen dan bekijken met welke maatregelen het ongelijke koopkrachtverlies kan worden gecorrigeerd. De Geus nam daar gisteren een voorschot op: ,,Er zijn nog mensen die een voordeeltje hebben wat eigenlijk helemaal niet de bedoeling is. Bijvoorbeeld het dubbele spaarloon, mensen met twee banen kunnen nu twee keer van het belastingvoordeel gebruik maken.''

Het gaat hier om mensen met twee werkgevers of werknemers die van werkgever wisselen. Het kabinet is al langer van plan om dit dubbele voordeel onmogelijk te maken. Dat brengt echter niet genoeg geld op om de minima te compenseren. Het kabinet zoekt daarom naar aanvullende maatregelen.

De Geus vertelde gisteren dat hij in dat verband al eerder tegen Zalm heeft gezegd dat het hoogste belastingtarief wat hem betreft ,,iets'' verhoogd kan worden. ,,Maar Zalm was daar niet enthousiast over'', aldus De Geus in NOVA. Een verhoging van de belastingschijf voor de hogere inkomens zit er volgens ingewijden op Financiën dan ook niet in. Het ministerie werkt momenteel aan het belastingplan voor 2005, dat met Prinsjesdag naar de Kamer gestuurd zal worden en waarin mogelijkheden worden gesuggereerd voor een evenwichtiger inkomensbeeld.

,,Je kunt wat in de premies doen'', meent De Geus, ,,en je kunt de belastingvrije voet wat aanpassen. Er zijn verschillende maniertjes om dat beeld wat bij te stellen, om dat wat positiever te maken.'' De belastingvrije voet is in 2001 afgeschaft en vervangen voor een heffingskorting.